Lidé

spolupracující fotografové, organizační tým

Hosté IPS

Organizační tým IPS 2020 Strakonice

Tomáš Hurský, fotograf

Pavel Drdel, fotograf

Pavla Lhotská, tlumočnice