FRANTIŠEK ZEMEN

fotograf, zakladatel soutěže Žena Woman Strakonice, porotce ŽWS 2021

František Zemen - lidé - FOTOKONTAKT.CZ
Share on Youtube

Životopis

 Narodil se 10. března 1933 ve vesničce Sedlo nedaleko Strakonic v rodině kovozemědělce Františka Zemena. Vystudoval střední průmyslovou školu ve Strakonicích. Celý život pracoval jako strojní zámečník ve strakonické Zbrojovce.


Když byl ještě malý kluk, běhal s krabičkou, pomalovanou jako fotoaparát. Doma pak kreslil obrázky, jak dnes sám rád vzpomíná. Jako samouk začíná fotografovat v roce 1950 s fotoaparátem Lord speciál. Krátce poté vstupuje do strakonického Fabingerova fotoklubu. Po přestěhování do Strakonic v roce 1960 pokračuje v činnosti ve fotoklubu Kulturního domu ČZ ve Strakonicích, kde se později ujímá funkce předsedy. V roce 1970 stojí u zrodu mezinárodní fotografické soutěže Žena Strakonice. V letech 1974 až 1976 absolvoval Školu výtvarné fotografie v Písku pod vedením profesora Jána Šmoka, pedagoga FAMU. Jeho účast v okresním, krajském i ústředním výboru Svazu českých fotografů měla velký vliv na jeho vlastní fotografickou tvorbu. Fotografováním se nikdy neživil. Fotografie byla vždy jen jeho životním koníčkem. Mezi jeho oblíbená témata patří příroda a folklór. Rád fotografuje svět kolem sebe a zachycuje prchavé okamžiky života a pomíjivost věcí, které nás životem provází.
První samostatnou výstavu na téma Život v přírodě uskutečnil již v roce 1970. Další výstavy s touto tématikou, už s Ivanem Janou, byly ve Strakonicích, Blatné, Katovicích, Chanovicích a Českých Budějovicích. Významný byl i jeho zájem o folklór. Výstavy z prostředí mezinárodních dudáckých festivalů se konaly ve Strakonicích a ve Volyni. Od roku 2003 pravidelně vystavuje především fotografie ze svých toulek přírodou.


Po roce 1990 přechází František Zemen plně na barevnou fotografii a v roce 2014 si pořídil svůj první digitální fotoaparát. Za velmi důležité vždy považoval pečlivě vést svůj fotografický archiv. I dnes, více jak po 50-ti letech, najde do tří minut jakoukoli fotografii.


Své fotografie pravidelně publikoval v regionálním tisku. V roce 2015 věnoval velkou sérii 8000 fotografií strakonickému muzeu. Jednalo se o fotografie ze srpna 1968, z Mezinárodních dudáckých festivalů, z fotografické soutěže Žena nebo sérii o Prácheňském souboru.


V roce 2017 prezentoval své unikátní fotografické prvotiny ze své rodné vesničky Sedlo na mimořádně úspěšné výstavě „Bejvávalo“. Tato výstava poskytla jedinečný pohled na život jihočeské vesnice z počátku padesátých let minulého století a setkala se s mimořádným úspěchem. Pro svůj úspěch byla tato výstava představena veřejnosti v březnu 2018 v DK Metropol v Českých Budějovicích a v březnu 2019 v rámci projektu „Knedlíková země“ Reny Dumont v Mnichovském Gasteigu.
V roce 2018 připravil František Zemen další výstavu fotografií „Dudáci“, která nabídla jedinečný pohled nejenom na osobnosti této tradiční strakonické kulturní akce. Nejnovější fotografický projekt z roku 2022 pod názvem "Masopusty" dokumentuje masopustní tradice jsou na Prácheňsku


Jeho fotografie jsou mimořádným svědectvím života i krás okolo nás. Jsou důležitým vzkazem pro nás všechny. Následující generace se možná budou moci přesvědčit i na jeho fotografiích, jak vypadal život, nebo třeba hory, lesy, louky, řeky a podivuhodné detaily přírody, dokud je lidská chamtivost a hloupost nezničily.


FRANTIŠEK ZEMEN - ZAKLADATEL SOUTĚŽE ŽENA STRAKONICE


Fasching auf Böhmisch - František Zemen

Ausstellung: 18. 2. 2022 - 18. 3. 2022, Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, 81669 München, Deutschland

Die Ausstellungseröffnung finden am Donneerstag, den 17. Februar 2022 um 19:00 Uhr.

Masopusty po česku - František Zemen
Výstava: 18. 2. 2022 - 18. 3. 2022, Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, Mnichov, Německo

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 17. února 2022 od 19:00 hodin.


BEJVÁVALO - FRANTIŠEK ZEMEN

2017 – František Zemen – Bejvávalo - Maltézský sál strakonického hradu, Strakonice

2017 – František Zemen – Bejvávalo - Maltézský sál strakonického hradu, Strakonice

2017 – František Zemen – Bejvávalo – Galerie Nahoře, DK Metropol, České Budějovice

2017 – František Zemen – Bejvávalo – Galerie Nahoře, DK Metropol, České Budějovice


2019 - František Zemen a Rena Dumont – Knedlíková země (Bejvávalo) – Freyung, SRN

2019 - František Zemen a Rena Dumont – Knedlíková země (Bejvávalo) – Freyung, SRN

2019 - František Zemen a Rena Dumont – Knedlíková země (Bejvávalo) – Mnichov, SRN

2019 - František Zemen a Rena Dumont – Knedlíková země (Bejvávalo) – Mnichov, SRN


DUDÁCI - FRANTIŠEK ZEMEN

2018 – František Zemen – Dudáci - Maltézský sál strakonického hradu, Strakonice

2018 – František Zemen – Dudáci - Maltézský sál strakonického hradu, Strakonice


I fotografie může pomáhat - charitativní činnost

2020 - Projekt Úsměv - Výstava a dražba fotografií v PS ČR na vzdělávací projekty dětí z Dětského domova v Dolních Počernicích 2018 - Aukce fotografií pro děti z dětských domovů z Boršova a Volyně  


Další videa z výstav a akcí: