Akt

ŠARLOTA - FOTOKONTAKT - SPOLUPRACUJÍCÍ MODELKY

Fotogrické žánry - workshopy Fotokontkat - © Petr Strbačka

  •  Definice žánru
  • Historie
  •  Etika
  • Práce s modelem
  •  Technika a kompozice
  • Fotografové
  • Fotografie
  • Literatura
  •  Odkazy
  • Zdroje

ANNA - FOTOKONTAKT - SPOLUPRACUJÍCÍ MODELKY

Akt - definice žánru

Akt je výtvarné zobrazení nahého lidského těla. Může se jednat o malířské, sochařské nebo fotografické dílo. Cílem aktu je zpravidla vyjádření estetické hodnoty lidského těla. Na rozdíl od pornografie není smyslem aktu působení smyslností na pohlavní pudy člověka.

Hranici mezi erotickým uměním a aktem je složité určit. Odvíjí se od kulturních a náboženských zvyklostí společnosti a od osobních zkušeností diváka. Zobrazení aktu v současné západní společnosti není vnímáno jako porušení norem slušnosti. Akt patří k fotografii, co fotografie existuje.


ANNA - FOTOKONTAKT - SPOLUPRACUJÍCÍ MODELKY

Akt - historie

Historie


ANNA - FOTOKONTAKT - SPOLUPRACUJÍCÍ MODELKY

Akt - etika

Fotografování nahého těla nemá pouze technickou a výtvarnou problematiku, ale také problematiku právní. Před fotografováním je nutno si ujasnit postavení modelu, do jaké míry je možné použít tvář a do jaké míry bude model souhlasit se zveřejněním. Nutné je se vždy jasně dohodnout, nejlépe písemně, na formě spolupráce (Model release, TFP, atd.) a také na odměně. O každé fotografii, která se má zveřejnit, je třeba se s modelem výslovně dohodnout, a to i na formě zveřejnění. Bez souhlasu modelu nikdy nic nezveřejňujte. Nikdy nepracujte s modelem mladším 18-ti let.


Přádelna Strakonice - lokace FOTOKONTAKT - IPS 2019

Akt - technika a kompozice

Technika


Akt - fotografové

Pavel Brunclík, František Drtikol, Ján Hronský, Petr Jedinák, Vlastimil Kula, Taras Kuščinskij, Annie Leibovitz, Pavel Mára, Eadweard Muybridge, Helmut Newton, Ivo Pinkava, Jan Saudek, Tono Stano, Antonín Tesař, Robert Vano, Tereza z Davle, Adolf Zíka


ANNA - FOTOKONTAKT - SPOLUPRACUJÍCÍ MODELKY

Akt - fotografie

Fotografie